رتبه های برتر کنکور ۹۳


اسامی قبولی هاآمار قبولی در دانشگاه‌های برتر
رتبه های برتر کنکور ۹۳ دبیرستان شهید سلطانی یک کرج
رتبه های برتر کنکور ۹۳ دبیرستان شهید سلطانی یک کرج

لوگوی دانشگاه تهران

۸ نفر

 

لوگوی دانشگاه شریف

۷ نفر

 

لوگوی دانشگاه امیر کبیر

۱ نفر

 

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

۳ نفر

 

لوگوی دانشگاه شهید بهشتی

۴ نفر

 

لوگوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱ نفر

 

لوگوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳ نفر