رتبه‌های برتر کنکور ۹۴


اسامی قبولی هاآمار قبولی در دانشگاه‌های برتر
رتبه های کنکور ۹۴
رتبه های کنکور ۹۴
لوگوی دانشگاه تهران

۷ نفر

لوگوی دانشگاه شریف

۱۲ نفر

لوگوی دانشگاه امیر کبیر

۸ نفر

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

۴ نفر

لوگوی دانشگاه شهید بهشتی

۳ نفر

لوگوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲ نفر

لوگوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱ نفر