تماس با ما

? نشانی☎ تلفن‌های تماس
? نقشه

کرج – عظیمیه – بلوار ۴۵ متری کاج – چهارراه نیک نژادی جنوبی – کوچه شهید محمدی – دبیرستان شهید سلطانی یک

۰۲۶-۳۲۵۴۷۲۵۲
۰۲۶-۳۲۵۴۷۲۵۶
۰۲۶-۳۲۵۰۹۶۵۳