کادر اداری – اجرایی

خلج
آقای وحید خلج
معاون پایه سوم
کارشناس علوم اجتماعی
۳۰ سال سابقه
(۵ سال سابقه سمپاد)
مجید قلخانی
آقای مجید قلخانی
معاون هماهنگی و تعالی سازمانی
کارشناس ارشد تربیت بدنی
۱۶ سال سابقه
( ۶ سال سابقه سمپاد)
منصوری
آقای عباس منصوری
معاون پایه چهارم
کارشناس ادبیات فارسی
۲۴ سال سابقه
( ۷ سال سابقه سمپاد)
رحیم شکوهی فر
آقای رحیم شکوهی فر
معاون پایه دهم
کارشناس ارشد روان‌شناسی
۲۸ سال سابقه
( ۳ سال سابقه سمپاد )
اسکندری
آقای هاشم اسکندری
معاون پرورشی
کارشناس امور تربیتی
۳۱ سال سابقه
( ۷ سال سابقه سمپاد )
ابوالفضل صادق نژاد
آقای ابوالفضل صادق نژاد
معاون پرورشی
کارشناس ارشد الهیات
۲۷ سال سابقه
( ۱ سال سابقه سمپاد )
رضا مسگری
آقای رضا مسگری
مربی قرآن
کارشناس قرآن و حدیث
۶ سال سابقه
( ۳ سال سابقه سمپاد )
اصغر مرادی
آقای اصغر مرادی
حسابدار
کارشناس آموزش ابتدایی
۲۹ سال سابقه
( ۵ سال سابقه سمپاد )
محمود سادات رسول
محمود سادات رسول
معاونت اجرایی
فوق دیپلم ساخت و تولید
۱۳ سال سابقه
بهفر فقیهی
بهفر فقیهی
مسئول کارگاه
کاردان فنی
۳۱ سال سابقه
( ۴ سال سابقه سمپاد )
محمد امین
محمد امین
حراست و پشتیبانی
دیپلم
۱۱ سال سابقه
( ۴ سال سابقه سمپاد )
حسین فرح بخش
حسین فرح بخش
کارشناس رفاه
دیپلم
۷ سال سابقه
( ۴ سال سابقه سمپاد )