نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان – سال ۹۶

به نام خدا در تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۶ نخستین جلسه رسمی انجمن اولیا و مربیان پس از انتخابات انجمن برگزار

ادامه مطلب

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان – سال ۹۶

به نام خدا در تاریخ ۱ آبان ماه ۹۶ دومین جلسه رسمی انجمن اولیا و مربیان برگزار شد. دستور کار

ادامه مطلب