register

اطلاعات شناسنامه

ولی پیگیر دانش آموز • حداکثر حجم عکس:۱۰۰ کیلوبایت
 • عکس باید در سال جاری گرفته شده باشد
 • عکس اسکن شده را میتوانید با نرم افزار camscanner در گوشی هوشمند نیز اسکن کنید

اطلاعات تماساطلاعات والدین

اطلاعات پدر


تحصیلات پدر:
وضعیت ایثارگری پدر:

اطلاعات مادر


تحصیلات مادر:
وضعیت ایثارگری مادر:

شناسنامه فرهنگی قرآنی

معدل سال قبل:

عدد صحیح معدل
اعشار معدل

پایه:

رشته:

سابقه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی

ردیفرشته فرهنگی یا قرآنیرتبهسال
۱   
۲   
۳   
۴   
۵   
۶   

فرم علاقه مندی

شماعلاقه‌مند به کدام یک از رشته‌های ذیل به عنوان بخشی از فعالیت‌های تحصیلی و تربیتی می‌باشید؟

قرآنی

فرهنگی و ادبی

هنری

ورزشی

تشکل‌های دانش‌آموزی

تعهد مالی

با عنایت به اهمیت کمک‌های مردمی در ارتقاء کیفیت آموزشی در مراکز استعدادهای درخشان و با توجه به دستورالعمل ۱۱۰/۲۱۴۵/۱-۱۳۸۷/۲/۲۲ و مصوبه ۱۳۷۵/۵/۳۰ هیئت امنای مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دستورالعمل ثبت‌نام سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ارسالی از اداره کل آموزش و پرورش استان البرز،

میزان شهریه سال معادل‌ :

خطا

تعیین می گردد

مبلغ اعلام شده بدون احتساب هزینه دوره تابستانی می باشد.

شرایط پرداخت

 • حداقل مبلغ پیش پرداخت جهت شهریه سال تحصیلی (بدون احتساب تابستان) مبلغ 390000 تومان میباشد که لزوماً بایستی از طریق کارتخوان مستقر در مدرسه، پرداخت گردد. الباقی شهریه تا پایان اسفند از طریق چک قابل پرداخت می باشد.
  1. مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام پایه چهارم اختیاری بوده و شما می توانید کل مبلغ شهریه و یا بخشی از آن را از طریق کارت خوان پرداخت کنید. الباقی شهریه تا پایان اسفند از طریق چک قابل پرداخت می باشد.
   1. پرداخت مبلغ بیشتر به عنوان پیش پرداخت و یا کل مبلغ شهریه از طریق کارت خوان امکان پذیر است.
   2. تاریخ چک می بایستی حداکثر تا پنجم هر ماه باشد.
   3. تاریخ چک مربوط به اسفندماه میتواند تا ۲۰ اسفند باشد.
  2. طبق دستور آموزش و پرورش هیچگونه وجهی به صورت نقدی دریافت نمی‌شود.

  جدول نحوه پرداخت

  مبلغ شهریهمجموع پرداختی ها
  ردیفنوعشماره رسید / چکمبلغنام بانکتاریخ
  ۱کارتخوان/واریز نقدی۵/ /۹۶
  ۲چک۵/ /۹۶
  ۳چک۵/ /۹۶
  ۴چک۵/ /۹۶
  ۵چک۵/ /۹۶
  ۶چک۵/ /۹۶
  ۷چک۵/ /۹۶
  ۸چک۵/ /۹۶
  ۹چک۵/ /۹۶

  تایید نهایی

  پس از ثبت نهایی اطلاعات امکان ویرایش وجود نخواهد داشت.لطفا اطلاعات زیر را بررسی فرموده در صورت اطمینان از صحت اطلاعات وارده، روی دکمه ثبت نهایی کلیک بفرمایید. نیازی به پرینت اطلاعات نیست. صرفا مشاهده پیام ثبت موفقیت آمیز کافیست